Loading...

Diabetes

De officiële naam voor diabetes of suikerziekte is diabetes mellitus. Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, die iedereen kan overkomen. Sommige mensen hebben wel meer kans om het te krijgen dan anderen.

Er zijn verschillende typen diabetes.

  • type 1;
  • type 2;
  • zwangerschapsdiabetes.

Diabetes Mellitus is een chronische ziekte. Het is een onderdeel van het leven en het dagritme van de client. De diabetesverpleegkundige van ExperTcare leert indien nodig de clienten hun leefstijl aan te passen en flexibel maar verantwoord met hun ziekte om te gaan. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn de betekenis van de ziekte diabetes en hoe iemand met diabetes de ziekte het makkelijkste in zijn leven kan inpassen (zelfzorg).

Onze diabetesverpleegkundige geeft instructie over het zelf meten van de bloedglucose en het spuiten van insuline. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over onderwerpen als de behandeling met medicatie, het belang van bewegen, het omgaan met ziekte en stress en het gebruik van alcohol.

Diabetes betekent leren balanceren tussen voeding, beweging en medicatie maar ook om in gewone en ongewone omstandigheden snel en juist te reageren.

Diabetesverpleegkundigen van ExperTcare specialistische thuisverpleging werken nauw samen met internisten, huisartsen, collega gespecialiseerd verpleegkundigen van ExperTcare zoals wondverpleegkundigen, vaatverpleegkundigen en andere (medisch) specialisten.