Oncologische begeleiding en thuisverpleging

Alle ruimte voor uw verhaal, vragen en emotie.

Vaak wordt bij thuiskomst pas duidelijk wat de gevolgen zijn van uw ziekte, de behandeling of een operatie. Uw dagelijks leven is niet meer zoals het was en moet opnieuw vorm krijgen. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen staan u en uw naasten bij met praktische hulp, verpleging en advies.

Wij komen eerst op bezoek op de plaats waar u verblijft. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of thuis. In dit eerste gesprek bekijken we samen welke oncologieverpleegkundige bij u past en aan welke informatie en begeleiding u behoefte heeft. Ook voor uw naasten staan we klaar met begeleiding en advies.

Ruimte voor uw vragen

Heeft u lichamelijke klachten of beperkingen door uw ziekte of operatie? Onze oncologieverpleegkundige helpt u om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Of het nu gaat om pijn, vermoeidheid, medicatiegebruik, voeding of gewicht, of om vragen over huidverzorging of intimiteit. U kunt zich ook angstig, onzeker of verdrietig voelen. In de persoonlijke gesprekken is alle ruimte voor uw verhaal en emoties.

Oncologische thuisverpleging

Heeft u naast begeleiding ook verpleging aan huis nodig? ExperTcare specialistische thuisverpleging biedt gespecialiseerde oncologische thuisverpleging zoals dat normaal alleen in het ziekenhuis mogelijk is. Bijvoorbeeld intensieve verpleging met verpleegtechnische handelingen na een operatie of chemotherapie. Samen met u maken we een persoonlijk plan van aanpak. Indien nodig regelen wij alles voor u, zoals medicatie of hulpmiddelen.

Wie zijn wij?

De oncologieverpleegkundigen van ExperTcare zijn ervaren zorgverleners die werken vanuit hun hart. De verpleegkundigen hebben een specifieke opleiding gevolgd en hebben eerder oncologische zorg verleend in het ziekenhuis en in de thuisverpleging.

Verpleging aanvragen?

Wilt u hulp inschakelen door ExperTcare of meer informatie? Neem gerust contact met ons op via T 030 600 87 22. U kunt ook eerst contact opnemen met uw huisarts, behandelend arts, transferverpleegkundige of maatschappelijk werker.

Welke verpleging past bij uw situatie?

Hoe kunnen wij u thuis begeleiding en verpleging bieden zoals u dit het liefst wilt? Dit bespreken we graag met u en uw naasten. Wij gaan uit van uw wensen en nemen alle beslissingen sámen met u, uw naasten en eventueel uw (huis)arts. De onzekerheid over uw ziekte en het verdere verloop kan veel vragen oproepen bij u en uw naasten. Bijvoorbeeld over medicatie of voeding, of over uw thuissituatie, werk, financiën of huisvesting. Ook hierin biedt ExperTcare begeleiding. Desgewenst schakelen we – in overleg met u – maatschappelijk werk of een medisch psycholoog of fysiotherapeut in, om de zorg te kunnen bieden waaraan u en uw naasten behoefte hebben. Indien gewenst overleggen wij met uw huisarts, uiteraard alleen met uw instemming.

Psychosociale begeleiding

Met psychosociale begeleiding willen wij u helpen omgaan met de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van het leven met uw ziekte. Onder psychosociale begeleiding verstaan we de continue, actieve begeleiding die oncologiecliënten en hun naasten helpt zowel tijdens de ziekte als in de periode daarna op psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk terrein zo optimaal mogelijk te leven. De begeleiding loopt van algemene steun naar gerichte, gespecialiseerde oncologische begeleiding. Dit komt nooit in de plaats van uw medische behandeling, maar vormt een aanvulling hierop.

Oncologiefysiotherapie

ExperTcare werkt samen met OOFU, Oedeem- en Oncologie Fysiotherapie Utrecht. De fysiotherapeut helpt u om lichamelijke spanning te verlichten en kan u coachen zodat u meer beweeglijkheid en controle over uw lichaam ervaart. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw wensen en situatie. Desgewenst kunnen wij u introduceren bij OOFU. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen. www.oofu.nl

Werkhervatting

Heeft u vragen over werken tijdens uw ziekteproces? ExperTcare werkt samen met het gespecialiseerde re-integratiebureau Re-turn. Dit bureau ondersteunt werknemers en werkgevers bij werkhervatting na kanker.

Desgewenst kunnen wij u introduceren bij Re-turn of u kunt rechtstreeks contact opnemen.

Meer informatie:

www.re-turn.nl

Reactie van een client

Ik wil graag alle verpleegkundigen heel hartelijk danken voor de goede zorgen die zij me hebben gegeven, ik heb zeer veel respect voor wat zij voor mij gedaan hebben. Ook heb ik geweldig leuke gesprekken gehad met de verpleegkundigen.
Wolly Bakker, Client ExperTcare
Direct digitaal thuisverpleging aanvragen?

Digitale zorgaanvraag

Vul het formulier in om een zorgaanvraag te doen.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen.
T 030 600 87 22
Direct digitaal thuisverpleging aanvragen?