Verpleging met een hart

Thuisblijven wonen, thuis met of zonder gezinsleden, thuis in uw vertrouwde omgeving, thuis in uw eigen huis, wie wil dat niet? ExperTcare specialistische thuisverpleging begrijpt dat uw huis een belangrijke en comfortabele plek voor u is. Daarom helpen wij u langer thuis te blijven of juist eerder naar huis te gaan na een ziekenhuisopname.

Wilt u liever thuis worden behandeld dan in het ziekenhuis? Alles wat in het ziekenhuis gedaan kan worden, kan in principe ook thuis. Ook als de verpleging complex is of als 24-uurszorg nodig is.

Onze gespecialiseerde wijkverpleegkundigen zoeken samen met u naar oplossingen om het onmogelijke mogelijk te maken. Is de zorg die u nodig heeft heel specifiek? ExperTcare zet zich landelijk met heel het hart in om u thuis de beste zorg te bieden.

Direct zorg aanvragen
Advies, instructie, voorlichting
Oncologische verpleging
Infuustherapie
Terminale thuisverpleging
24-uurszorg

Wij maken het onmogelijke thuis mogelijk

Ik wil graag alle verpleegkundigen heel hartelijk danken voor de goede zorgen die zij me hebben gegeven, ik heb zeer veel respect voor wat zij voor mij gedaan hebben. Ook heb ik geweldig leuke gesprekken gehad met de verpleegkundigen.
Wolly Bakker, 4 mei 2015
 
Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief van ExperTcare ontvangen!

Op de hoogte blijven van onze diensten?

Schrijf dan nu in voor de digitale nieuwsbrief van ExperTcare.
Ja, ik wil graag de digitale nieuwsbrief van ExperTcare ontvangen!

Snel naar….